Кыргыз Республикасында санариптик экономика үчүн жагымдуу шарттарды түзүү Модуль 3

Презентация
Материал

Санариптик электрондук коммерция технологияларынын ишкердик мисалдары

  • Электрондук коммерция технологиялары жана мыкты тажрыйбалар боюнча уюмдардын мисалдарын изилдөө
  • Кыскача маалымат – электрондук коммерцияны иштеткен уюмдун функциялары.
  • Социалдык тармактарды жана эффективдүү электрондук коммерция куралдарын колдонуу менен электрондук коммерция
  • Санариптик инфраструктуранын мүмкүнчүлүктөрү жана чектөөлөрү
  • Популярдуу санариптик электрондук соода уюмдарынын мисалдары.
  • Саясатчылар жана чечим кабыл алуучулар үчүн негизги жыйынтыктар, корутундулар жана сунуштар
  • Пайдалуу мисалдар, шилтемелер жана изилдөөлөр менен билим сегментиңизди кеңейтиңиз.