Кыргыз Республикасында санариптик экономика үчүн жагымдуу шарттарды түзүү Модуль 4

Презентация
Материал

Санариптик электрондук коммерция технологиялары тармагындагы технологиялар жана стратегиялар.

Мамилелер жана укуктук база.

  • Бул модул студенттерге санариптик технология стратегияларын жана электрондук сооданын ар кандай мыйзам талаптарын киргизүүнү жана түшүнүүнү камсыз кылат.
  • Санариптик технология деген эмне
  • Санариптик жана электрондук коммерциянын мисалдары жана ага байланыштуу бизнес моделдери.
  • Санариптештирүүнүн деңгээли жана алардын стратегиялары
  • Электрондук коммерция платформаңызды жана өзгөчөлүктөрүңүздү маркетинг
  • Электрондук коммерциянын укуктук базасы жана аспектилери
  • Тематикалык изилдөөлөр
  • Саясатчылар жана чечим кабыл алуучулар үчүн негизги жыйынтыктар, корутундулар жана сунуштар

• Пайдалуу мисалдар, шилтемелер жана тематикалык изилдөөлөр менен билим сегментиңизди кеңейтиңиз.