Кыргыз Республикасында санариптик экономика үчүн жагымдуу шарттарды түзүү Модуль 5

Intro
Materials
Quiz

Келечектеги санариптик электрондук коммерция көйгөйлөрү жана бизнес-планды иштеп чыгуу

Повестка дня этого модуля заключается в том, что мы проведем обзор курса, а затем сделаем обзор литературы по мере того, как мы будем проводить тематические исследования, а затем некоторые будущие проблемы, которые обеспечивают цифровые технологии электронной коммерции.

Мы также осуществляем окончательную разработку бизнес-плана, чтобы у вас был бизнес-план, готовый к реализации или привлечению капитала для вашего бизнеса.

Бул модулдун күн тартиби – биз курстарды карап чыгуу, андан кийин биз мисалдарды изилдөө менен адабияттарды карап чыгабыз, андан кийин санариптик электрондук коммерция камсыз кылганга келечекте кээ бир көйгөйлөрдү  жаратуучу  факторлорду карап чыгабыз.

Биз ошондой эле бизнес-пландын акыркф вариантын иштеп чыгууга жардамдашабыз, сиздин колдо  капиталды тартууга даяр  бизнес-планыңыз болуш керек.

  • Модуль 1-4 боюнча кыскача маалымат
  • Келечектеги санариптик тенденциялар
  • Мобилдик технологиялар сыяктуу электрондук коммерциянын негизги драйверлери.
  • Толукталган чындык жана башка жаңы санариптик технологиялар.
  • Көп каналдуу электрондук коммерция
  • Санариптик бизнес үчүн масштабдуу заманбап архитектура
  • Тематикалык изилдөөлөр
  • Пайдалуу мисалдар, шилтемелер жана изилдөөлөр менен билим сегментиңизди кеңейтиңиз.