Кыргыз Республикасында санариптик экономика үчүн жагымдуу шарттарды түзүү Модуль 2

Intro
Materials

Бизнес активдүүлүгүн жогорулатууда санариптик технологиялардын ролу / электрондук коммерция платформасы

Бул модулда биз электрондук коммерцияны, атап айтканда бизнес активдүүлүгүн жогорулатууда санариптик технологиялардын ролун жана электрондук коммерция платформасын талкуулайбыз.

  • 1-модулдун корутундусу
  • Кыргыз Республикасын электрондук коммерция боюнча дүйнөлүк лидерлер менен салыштыруу – эмне кылуу керек?
  • Чакан жана орто бизнестин санариптик бизнеси кандай болот.
  • Санариптештирүү трансформациясынын деңгээли / санариптик платформалар
  • Ишкерлердин же чакан жана орто ишканалардын санариптик платформаларга даяр экендигине баа берүү
  • Электрондук коммерцияны санариптик трансформациялоо ыкмалары
  • Тематикалык изилдөөлөр
  • Негизги жыйынтыктар. Корутунду
  • Пайдалуу мисалдар, шилтемелер жана изилдөөлөр менен билим сегментиңизди кеңейтиңиз.