Кыргыз Республикасында санариптик экономика үчүн жагымдуу шарттарды түзүү Модуль 1

Intro
Materials

Обзор цифровых технологий электронной коммерции, безопасность, горизонтальный вид

Дүйнөлүк коомчулукта өкүм сүргөн санариптик электрондук коммерция структурасы жана санариптик технологиялар менен байланышкан тобокелдиктерди түшүнүү жана жалпылоо.

 • Интернет тууралуу тарых-таржымал.
 • Электрондук коммерциянын куралы катары Интернеттин өсүшү жана маанилүүлүгү.
 • Электрондук бизнес жана ага байланыштуу инфраструктура
 • Электрондук коммерция үчүн интернеттин жана интранеттин артыкчылыктары.
 • Электрондук коммерция операцияларынын процесси / электрондук бизнес функциялары.
 • Санарип/ электрондук коммерция көйгөйлөрү жана электрондук коммерциянын түрлөрү.
 • CAREC чөлкөмүнүн электрондук коммерция технологияларын колдонуудагы мүмкүнчүлүктөрү.
 • Интернет шылуундары жана коопсуздук маселелерин билүү керек.
 • Колдонуу сценарийлери
 • Негизги корутундулар. Корутунду.
 • Пайдалуу мисалдар, шилтемелер жана изилдоолор менен билим сегментиңизди кеңейтиңиз.